DOM GOŚCINNY AGH

„Sienkiewiczówka”

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.05.2016, str1) (dalej: RODO), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30- 059 Kraków;

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel.: 12 617 53 25

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Domu Gościnnego AGH „Sienkiewiczówka”, Kanclerz oraz osoby uczestniczące w obsłudze administracyjnej, księgowej i informatycznej;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej z Domem Gościnnym AGH umowy o świadczenie usług noclegowych lub usług obsługi konferencji, spotkań lub dokonanej rezerwacji w celu świadczenia usług noclegowych lub usług obsługi konferencji, spotkań, jak również w celu obsługi administracyjno-księgowej w/w świadczeń.

5) Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do usług świadczonych przez AGH będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;


7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych lub usług obsługi konferencji lub spotkań które są niezbędne do jej realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia w/w umowy.

Przyjmuję powyższe do wiadomości.